Skip to main content
TAXEDU

Kas mūsdienās maksā nodokļus?

Kas mūsdienās maksā nodokļus?

Nolūks:
Skolēniem vajadzētu saprast, kas mūsdienās atbild par nodokļu maksāšanu un kādas ir galvenās nodokļu maksātāju kategorijas.


Mērķi:
Konstatēt nepieciešamību maksāt nodokļus un to ietekmi uz sabiedrības labklājību.
Izdalīt 2 galvenās nodokļu maksātāju kategorijas.
Skaidrot ieguvumus un pienākumus no bērnības līdz brieduma gadiem attiecībā uz nodokļu maksāšanu.
Pārrunāt, kāda veida nodokļi katrai kategorijai piederošajiem būtu jāmaksā par savu darbību.

 

Šī mācību kursa saturs:
  - ir vispārēja rakstura un nav paredzēts konkrētas personas vai uzņēmuma/iestādes īpašo gadījumu risināšanai;
  - nesniedz profesionālu vai juridisku konsultāciju;
  - ir spēkā no tā publicēšanas dienas; aktualizētās PVN likmes var skatīt vietnē EUROPA.
Par autentiskiem tiek uzskatīti tikai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētie Eiropas Savienības tiesību akti.


Materiāli:
Mikroklips „Kas mūsdienās maksā nodokļus?”
Interaktīva baltā tāfele (vai vienkārši LCD projektors)


Vārdu krājums:
nodokļi, nodokļu maksātāji, sabiedrība, ienākumi, sociālās iemaksas

Atgriezties resursu sarakstā