Skip to main content
TAXEDU

Wie betaalt tegenwoordig belasting?

Wie betaalt tegenwoordig belasting?

Doel:
Leerlingen moeten begrijpen wie er in de huidige tijd belasting betalen en wat de belangrijkste categorieën belastingbetalers zijn.


Doelstellingen:
Bepaal de noodzaak van belasting betalen en de invloed ervan op het welzijn van de gemeenschap.
Bepaal de twee belangrijkste categorieën belastingbetalers.
Leg uit welke voordelen en plichten iemand heeft, vanaf de wieg tot aan het graf, als het om belasting gaat.
Bespreek welke soorten belasting iedere categorie voor zijn activiteiten moet betalen.

 

De inhoud van deze training:
-is van algemene aard en heeft geen betrekking op de specifieke omstandigheden van een bepaald individu of een bepaalde entiteit; 
- biedt geen professioneel of juridisch advies;
- is geldig vanaf de datum van publicatie. Geactualiseerde btw-tarieven kunnen worden geraadpleegd op EUROPA
Alleen wetgeving van de Europese Unie die in het Publicatieblad van de Europese Unie is gepubliceerd, is authentiek.


Materiaal:
Microfilm „Wie betaalt tegenwoordig belasting?”
Interactief whiteboard (of alleen een lcd-projector)


Woordenschat:
belastingen, belastingbetalers, gemeenschap, inkomen, sociale bijdragen 

Terug naar bronnenlijst