Skip to main content
TAXEDU

Hur kom skatter till?

Hur kom skatter till?

Syfte:
Eleverna ska förstå fördelarna med att betala skatt genom att ta del av exempel på tidiga skatter i Europas historia.


Målsättningar:
Identifiera tidiga exempel på skatter i Europas historia och roliga skatter genom tiderna.
Beskriva vem som ansvarar för alla skattepengar.
Förstå vilka som har nytta av att betala skatt och hur.

 

Innehållet i den här utbildningskursen:
  – är endast av allmän karaktär och riktas inte till någon enskild fysisk eller juridisk person,
  – utgör ingen yrkesmässig eller juridisk rådgivning,
  – är giltigt fr.o.m. dess publiceringsdatum. De senaste momssatserna anges på EUROPA-webbplatsen.
Endast EU-lagstiftning som publiceras i Europeiska unionens officiella tidning bedöms autentisk.


Material:
Mikroklippet ”Har jag nytta av skatt? Hur då?”
Interaktiv whiteboard (eller bara en LCD-projektor)

Vokabulär:
skatter, nytta, offentliga tjänster, nationella tjänster

Tillbaka till resurslistan