Skip to main content
TAXEDU

Kaip atsirado mokesčiai?

Kaip atsirado mokesčiai?

Tikslas
Mokiniai turėtų suprasti mokesčių mokėjimo naudą. Jie turėtų sužinoti ankstyvųjų mokesčių pavyzdžius Europos istorijoje.


Uždaviniai
Nustatyti ankstyvuosius mokesčių pavyzdžius Europos istorijoje ir juokingus mokesčius laikui bėgant.
Paaiškinti, kas atsakingas už visus iš mokesčių surinktus pinigus.
Nustatyti, kas ir kokiu būdu turi naudos iš mokesčių mokėjimo.

 

Šių mokymų turinys:
 - yra bendro pobūdžio, nepritaikytas konkretiems gyventojų ar įmonių poreikiams;
 -nėra profesionali ar teisinė konsultacija;
 - galioja nuo jo paskelbimo datos. Atnaujintus PVM tarifus galima rasti svetainėje EUROPA;
Galiojančiais laikomi tik tie Europos Sąjungos teisės aktai, kurie paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


Medžiaga
Mikroklipas „Ar turiu naudos iš mokesčių? Kaip?“
Interaktyvioji lenta (ar tiesiog šviesos diodų projektorius)


Žodynas
Mokesčiai, išmokos, viešosios paslaugos, nacionalinės paslaugos.

Grįžti į mokomosios medžiagos sąrašą