Skip to main content
TAXEDU

Ako vznikli dane?

Ako vznikli dane?

Zámer:
Študenti by mali pochopiť, aký prínos majú z platenia daní. Mali by spoznať príklady prvotných daní z európskych dejín.


Ciele:
Identifikovať príklady prvotných daní z európskych dejín a zábavných daní, ktoré sa vyskytli.
Vysvetliť, kto je zodpovedný za všetky peniaze z daní.
Všimnúť si, kto a aký prínos má z platenia daní.

 

Obsah tohto školiaceho kurzu: 
  - má všeobecný charakter a jeho zámerom nie je dotknúť sa žiadnej konkrétnej osoby ani objektu 
  - neposkytuje profesionálnu ani legálnu radu;
  - je platný od dátumu jeho publikovania. Aktualizované sumy DPH sa dajú skontrolovať na EUROPA.
Iba legislatíva Európskej únie publikovaná v Úradnom vestníku EU sa považuje za oficiálny zdroj.


Materiály:
Mikroklip „Mám prínos z daní? Aký?“
Interaktívna tabuľa (alebo len LCD projektor)

Slovná zásoba:
dane, prínosy, verejné služby, vnútroštátne služby.

Späť na zoznam materiálov