Skip to main content
TAXEDU

Как са се появили данъците?

Как са се появили данъците?

Основна цел:
Учениците трябва да разберат ползите от плащането на данъци. Те трябва да открият примери за ранни данъци в европейската история.


Цели:
Да открият примери за ранни данъци в европейската история и странни данъци през вековете.
Да обясняват кой управлява всички пари от данъците.
Да открият кой има полза от плащането на данъците и как става това.

 

Съдържанието на курса за обучение:
  - е само от общ характер и не е предназначено да засяга специфичните обстоятелства на конкретно физическо или юридическо лице;
  - не предоставя професионален или юридически съвет;
  - е валидно към датата на публикуване. Можете да направите справка за актуализираните ставки по ДДС в EUROPA
Автентично е само законодателството на Европейския съюз, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз.


Материали:
Микроклип „Имам ли полза от данъците? Как?“
Интерактивна бяла дъска (или само LCD проектор)

Речник:
данъци, ползи, обществени услуги, национални услуги.
 

Върнете се към списъка с ресурси