Skip to main content
TAXEDU

Conas a tháinig ann do chánacha?

Conas a tháinig ann do chánacha?

Aidhm:

Ba chóir go dtuigfeadh foghlaimeoirí an tairbhe a bhaintear as cánacha a íoc. Ba chóir go bhfaighidís samplaí de chánacha luatha i stair na hEorpa.

Cuspóirí

Sainaithin samplaí de chánacha luatha i stair na hEorpa agus de chánacha greannmhara ó thús aimsire. Mínigh cé atá i gceannas ar an airgead cánach ar fad. Ainmnigh duine a bhaineann tairbhe as cánacha a íoc agus cén tairbhe é sin.

Maidir le hábhar an chúrsa oiliúna seo: 
  - ábhar ginearálta amháin atá ann agus níl sé ceaptha díriú ar thosca aon duine ná aonáin ar leith;
  - ní thugtar comhairle ghairmiúil ná comhairleoireacht dhlíthiúil ann;
  - tá sé bailí ar dháta a fhoilsithe. Is féidir rátaí nuashonraithe CBL a sheiceáil ar EUROPA.
Ní mheastar mar reachtaíocht bharántúil ach reachtaíocht Aontais Eorpaigh a fhoilsítear in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Ábhair:

Micrighearrthóg “How did taxes come about?” (Conas a tháinig ann do chánacha?) Clár bán idirghníomhach (nó díreach teilgeoir LCD) 

Foclóir: cánacha, tairbhí, seirbhísí poiblí, seirbhísí náisiúnta.

Return to resources list