Skip to main content
TAXEDU

Betalar företag skatt?

Betalar företag skatt?

Syfte:
Eleverna ska förstå varför ett företag måste betala skatt och hur detta bidrar till att samhället fungerar bra.
Målsättningar:
Identifiera och förstå vart de pengar som företag betalar i skatt tar vägen och vad som händer med pengarna.
Förstå vilka förmåner de anställda får via de skatter som arbetsgivarna betalar.

Material:
Mikroklippet ”Betalar företag skatt?”
Interaktiv whiteboard (eller bara en LCD-projektor)
Vokabulär:
skatter, företag, statskassa, offentliga tjänster  

Tillbaka till resurslistan