Skip to main content
TAXEDU

Плащат ли предприятията данък?

Плащат ли предприятията данък?

Основна цел:
Учениците трябва да разберат защо предприятията трябва да плащат данъци и как това помага за добруването на обществото.
Цели:
Да се определи и разбере къде отиват парите, плащани от предприятията като данъци, и какво се случва с тях от тази точка нататък.
Да се разберат ползите, които получават служителите благодарение на данъците, плащани от техните работодатели.

Материали:
Микроклип „Плащат ли предприятията данъци?“
Интерактивна бяла дъска (или само LCD проектор)
Речник:
данъци, предприятия, държавен бюджет, обществени услуги  

Върнете се към списъка с ресурси