Skip to main content
TAXEDU

Platia daň aj podniky?

Platia daň aj podniky?

Zámer:
Študenti by mali pochopiť, prečo podnik musí platiť dane, a ako to prispieva k blahobytu spoločnosti.
Ciele:
Identifikovať a pochopiť, kam putujú peniaze, ktoré podniky zaplatia na daniach, a čo sa potom s týmito peniazmi stane.
Pochopiť prínosy, ktoré získavajú zamestnanci vďaka tomu, že ich zamestnávatelia platia dane.

Materiály:
Mikroklip „Platia daň aj podniky?“
Interaktívna tabuľa (alebo len LCD projektor)
Slovná zásoba:
dane, podnik, štátny rozpočet, verejné služby  

Späť na zoznam materiálov