Skip to main content
TAXEDU

Czy przedsiębiorstwa płacą podatki?

Czy przedsiębiorstwa płacą podatki?

Cel:
Uczniowie powinni zrozumieć, dlaczego przedsiębiorstwa muszą płacić podatki i w jaki sposób przyczynia się to do dobrostanu społeczeństwa.
Zadania:
Rozpoznawać i rozumieć, gdzie trafiają pieniądze wpłacane przez przedsiębiorstwa w formie podatków i co się z tymi pieniędzmi dzieje od tego momentu.
Rozumieć korzyści, jakie odnoszą pracownicy z podatków płaconych przez swoich pracodawców.

Materiały:
Materiał wideo: „Czy przedsiębiorstwa płacą podatki?”
Interaktywna tablica (albo sam projektor LCD)
Słownictwo:
podatki, przedsiębiorstwa, budżet państwa, usługi publiczne  

Wróć do listy Materiały