Skip to main content
TAXEDU

Ar bendrovės moka mokesčius?

Ar bendrovės moka mokesčius?

Tikslas
Mokiniai turėtų suprasti, kodėl bendrovė turi mokėti mokesčius ir kaip tai prisideda prie visuomenės gerovės.
Uždaviniai
Nustatyti ir suprasti, kur eina bendrovių mokamos mokesčių sumos ir kas paskui atsitinka su tais pinigais.
Suprasti, kokią naudą gauna darbuotojai iš mokesčių, kuriuos moka jų darbdaviai.

Medžiaga
Mikroklipas „Ar bendrovės moka mokesčius?“
Interaktyvioji lenta (ar tiesiog šviesos diodų projektorius)
Žodynas
Mokesčiai, bendrovė, valstybės biudžetas, viešosios paslaugos  

Grįžti į mokomosios medžiagos sąrašą