Skip to main content
TAXEDU

Mitä verot ovat?

Mitä verot ovat?

Tarkoitus:
Tunnin tarkoituksena on auttaa oppilaita ymmärtämään verojen ja verotuksen käsite.


Tavoitteet:
Oppitunti on saatavana verkossa, ja se voidaan opiskella itsenäisenä kokonaisuutena. Sen rakenne on seuraava:

  • Verojen tärkeimmät ominaispiirteet
    • Verot ovat yhteisiä varoja
    • Näin rahoitetaan yhteistä hyvää
  • Miten verot eroavat muista maksuista?
  • Verojen perusmääritelmä
  • Lopuksi

Oppituntia voidaan hyödyntää sellaisenaan, tai opettaja voi valintansa mukaan poimia siitä käyttöön yksittäisiä osioita. Koko oppitunnin sekä sitä täydentävien pedagogisten tehtävien opiskeluun kuluu noin 30 minuuttia.

 

Tämän koulutuksen sisältö: 
- yleisluonteinen kurssi, jossa ei käsitellä tietyn yksittäisen henkilön tai yhteisön tilannetta
- ei anneta ammatillisia tai juridisia neuvoja
- on voimassa julkaisemispäivästä alkaen. Päivitetyt alv-prosentit voi tarkistaa EUROPA-sivustolta.
Ainoastaan Euroopan unionin viralllisessa lehdessä julkaistua EU:n lainsäädäntöä pidetään autenttisena.


Aineistot:

  • Mikroleike ”Mitä verot ovat?”
  • Interaktiivinen valkotaulu (tai pelkkä LCD-projektori)

Sanasto:
verot, verotus

Palaa resurssiluetteloon