Skip to main content
TAXEDU

Mis on maksud?

Mis on maksud?

Eesmärk
Tegevuse eesmärk on aidata õpilastel mõista maksude ja maksustamise põhimõtteid.


Sisu
See õppetund kujutab endast eraldiseisvat veebipõhist õppematerjali. See koosneb järgmistest osadest: 

  • maksude põhiomadused;
    • maksud on ühised panused;
    • ühishüvede rahastamine.
  • Mis eristab makse?
  • Maksude põhimääratlus
  • Kokkuvõtted

Seda õppetundi võib kasutada tervikuna; samuti võivad õpetajad oma äranägemise järgi kasutada õppetunni konkreetseid osi. Kogu õppetunni ja pakutud täiendavate õppetegevuste läbimisele kulub hinnanguliselt keskmiselt 30 minutit.

 

Selle koolituse sisu:
- on ainult üldist laadi ja ei ole mõeldud mingite konkreetsete eraisikute või üksuste teatud asjaoludega tegelemiseks;
- ei anna professionaalset ega õigusalast nõu;
- kehtib alates avaldamise kuupäevast. Uuendatud KM määrasid saab vaadata lehelt EUROPA.
Ametlikeks dokumentideks saab pidada üksnes Euroopa Liidu Teatajas avaldatud Euroopa Liidu õigusakte.


Materjalid

  • Mikroklipp „Mis on maksud?”
  • Interaktiivne valgetahvel (või lihtsalt LCD-projektor)

Sõnavara
Maks, maksundus

Tagasi ressursside loendisse