Skip to main content
TAXEDU

Kas ir nodokļi?

Kas ir nodokļi?

Nolūks:
Aktivitātes mērķis ir palīdzēt skolēniem izprast nodokļus un nodokļu sistēmu.


Mērķi:
Nodarbība ir patstāvīgi apgūstams mācību materiāls tiešsaistē. Tai ir šāda struktūra:

  • Galvenās nodokļu iezīmes
    • Nodokļi ir kopīgs ieguldījums
    • Kopēja labuma finansēšana
  • Kādas ir nodokļu atšķirīgās iezīmes?
  • Vienkārša nodokļu definīcija
  • Noslēgums

Nodarbību var izmantot vai nu pilnā tās garumā, vai arī pedagogi var pēc saviem ieskatiem izmantot noteiktas nodarbības daļas. Nodarbībai un piedāvāto papildu didaktisko aktivitāšu izpildei plānotais vidējais laiks ir 30 minūtes.

 

Šī mācību kursa saturs:
- ir vispārēja rakstura un nav paredzēts konkrētas personas vai uzņēmuma/iestādes īpašo gadījumu risināšanai;
- nesniedz profesionālu vai juridisku konsultāciju;
- ir spēkā no tā publicēšanas dienas; aktualizētās PVN likmes var skatīt vietnē EUROPA.
Par autentiskiem tiek uzskatīti tikai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētie Eiropas Savienības tiesību akti.


Materiāli:

  • Mikroklips: “Kas ir nodokļi?”
  • Interaktīva baltā tāfele (vai vienkārši LCD projektors)

Vārdu krājums:
nodokļi, nodokļu sistēma

Atgriezties resursu sarakstā