Skip to main content
TAXEDU

It-taxxa x'inhi?

It-taxxa x'inhi?

Skop:

L-attività għandha l-għan li tgħin lill-istudenti jifhmu l-kunċetti tat-taxxa u tat-tassazzjoni.

Objettivi:

Il-lezzjoni hija materjal tat-tagħlim online awtonoma. Hija strutturata kif ġej:

  • Il-karatteristiċi ewlenin tat-taxxi
  • It-taxxi huma kontribut komuni
  • Il-Finanzjament tal-Ben Komuni
  • X'inhu dak li jiddistingwi t-taxxi?
  • Definizzjoni bażika għat-taxxi
  • Konklużjoni

Il-lezzjoni tista' tintuża jew sħiħa, jew inkella l-għalliema jistgħu jużaw taqsimiet speċifiċi mil-lezzjoni, skont kif jaraw li jkun xieraq. Il-ħin medju għal-lezzjoni sħiħa u l-attivitajiet komplementari didattiċi huwa stmat għal 30 minuta.

Il-kontenut ta' dan il-kors ta' taħriġ
- huwa ta' natura ġenerali biss u mhuwiex maħsub biex jindirizza ċ-ċirkostanzi speċifiċi ta' kwalunkwe individwu jew entità partikolari;
- ma jipprovdix pariri professjonali jew legali;
- huwa validu mid-data tal-pubblikazzjoni tiegħu. Ir-rati tal-VAT aġġornati jistgħu jiġu kkonsultati fuq EUROPA.
Leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea biss hija meqjusa awtentika.

Materjali:
Mikrofilmat “It-taxxa x'inhi?”
Whiteboard interattiva (jew projjettur LCD)


Vokabolarju:
taxxa, tassazzjoni

Return to resources list