Skip to main content
TAXEDU

Hvad er skat?

Hvad er skat?

Formål:
Aktiviteten har til formål at hjælpe eleverne med at forstå begreberne skat og beskatning.


Mål:
Lektionen er selvstændigt onlinelæringsmateriale. Den er opbygget på følgende måde:

  • Skatters vigtigste egenskaber
    • Skatter er et fælles bidrag
    • Finansiering af almenvellet
  • Hvad er det, der adskiller skatter?
  • En grundlæggende definition for skatter
  • Konklusion

Lektionen kan enten bruges i sin helhed, eller lærerne kan bruge specifikke afsnit alt efter, hvad de finder relevant. Det gennemsnitlige tidsforbrug for at deltage i hele lektionen og de foreslåede supplerende didaktiske aktiviteter forventes at være 30 minutter.

 

Indholdet i øvelserne
- er af general karakter og er derfor ikke målrettet nogen speciel person eller enhed
- er udelukkende vejledende
- er gældende på tidpunktet for offentliggørelsen. Ændrede momssatser kan forekomme i EU.
Kun EU-lovgivning offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende anses for at være korrekt.


Materialer:

  • Mikroklip "Hvad er skat"?
  • Interaktivt whiteboard (eller blot en LCD-projektor)

Gloseliste:
skat, beskatning

Gå tilbage til materialeliste