Skip to main content
TAXEDU

Wat is belasting?

Wat is belasting?

Doel:
De activiteit moet leerlingen helpen de begrippen belasting en belastingheffing te begrijpen.


Doelstellingen:
De les is een op zichzelf staand online leermiddel en is als volgt opgebouwd: 

  • De belangrijkste kenmerken van belasting
    • Belastingen zijn een gezamenlijke bijdrage
    • Financiering van het algemeen nut
  • Waarin onderscheiden belastingen zich van andere betalingen?
  • Een basisdefinitie van belasting
  • Conclusie

De les kan in zijn geheel worden gebruikt of leerkrachten kunnen naar eigen goeddunken bepaalde delen van de les gebruiken. Gemiddeld kost het ongeveer 30 minuten om de hele les te volgen en de voorgestelde aanvullende didactische activiteiten uit te voeren.

 

De inhoud van deze training:
-is van algemene aard en heeft geen betrekking op de specifieke omstandigheden van een bepaald individu of een bepaalde entiteit; 
- biedt geen professioneel of juridisch advies;
- is geldig vanaf de datum van publicatie. Geactualiseerde btw-tarieven kunnen worden geraadpleegd op EUROPA.
Alleen wetgeving van de Europese Unie die in het Publicatieblad van de Europese Unie is gepubliceerd, is authentiek.


Materiaal:

  • Microfilm „Wat is belasting?”
  • Interactief whiteboard (of alleen een lcd-projector)

Woordenschat:
belasting, belastingheffing

Terug naar bronnenlijst