Skip to main content
TAXEDU

Co jsou daně?

Co jsou daně?

Účel:
Tato aktivita má za cíl pomoci studentům pochopit pojmy daň a zdanění.


Cíle:
Tato lekce je samostatným on-line výukovým materiálem. Je strukturována následovně: 

 

  • Hlavní charakteristiky daní
    • Daně jako společný příspěvek
    • Financování obecného blaha
  • Jak se daně rozlišují?
  • Základní definice daně
  • Závěr

Lekci lze použít najednou nebo z ní mohou učitelé použít určité části podle toho, který námět je zapotřebí. Průměrná doba trvání celé lekce a navržených doplňkových výukových aktivit se odhaduje na 30 minut.

 

Obsah tohoto kurzu:
- má pouze obecnou povahu a není určen k řešení konkrétních případů jednotlivce nebo subjektu;
- neposkytuje odborné nebo právní poradenství;
- je platný ke dni jeho zveřejnění. Aktualizované sazby DPH naleznete na webových stránkách EUROPA.
Za platné právní předpisy Evropské unie se považují pouze takové, které jsou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie.


Materiály:

  • Mikroklip „Co jsou daně?“
  • Interaktivní tabule (nebo pouze LCD projektor)

Slovníček:
daň, zdanění

Návrat na seznam zdrojů