Skip to main content
TAXEDU

φόρος

 

Ορισμός και είδη φόρων

Υπάρχουν διάφορα είδη φόρων, αλλά όλα είναι χρήματα τα οποία συλλέγει το κράτος. Τα χρήματα αυτά αξιοποιούνται για να χρηματοδοτηθούν ορισμένες εγκαταστάσεις ή υπηρεσίες, όπως νοσοκομεία, σχολεία, μουσεία, βιβλιοθήκες κ.ά. Οι πιο συνηθισμένοι φόροι για φυσικά πρόσωπα είναι οι εξής:
 • φόρος εισοδήματος: ποσοστό του εισοδήματος ενός ατόμου ή μιας επιχείρησης που αποδίδεται στο κράτος·
 • φόρος κατανάλωσης: ΦΠΑ (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας) και ειδικοί φόροι κατανάλωσης στον καπνό, στα οινοπνευματώδη και στα προϊόντα ενέργειας
 • φόρος ακίνητης περιουσίας: βασίζεται στην αξία της γης και των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων
 • δασμοί: τέλος στις εισαγωγές προϊόντων από χώρες εκτός ΕΕ, που έχει ως στόχο να στηρίξει τις εγχώριες επιχειρήσεις
 • ειδικός φόρος κατανάλωσης: έμμεσος φόρος που επιβάλλεται στην πώληση συγκεκριμένων αγαθών
 • περιβαλλοντικός φόρος: πρόσθετο κόστος που επιβαρύνει την τιμή αγοράς ή χρήσης προϊόντων ή δραστηριοτήτων που ρυπαίνουν το περιβάλλον, με στόχο να αποθαρρυνθεί η κατανάλωση και η παραγωγή τους
 • φόρος υπεραξίας: είδος φόρου που επιβάλλεται στα κέρδη από χρηματικό κεφάλαιο, σε κέρδη που αποκομίζει ένας επενδυτής όταν πωλεί ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο σε τιμή μεγαλύτερη από την τιμή αγοράς
 • φόρος κληρονομιάς: φόρος που καταβάλλεται για τα χρήματα ή τα υπάρχοντα που κληρονομεί κάποιος από ένα άτομο που απεβίωσε.
Οι φόροι που εισπράττονται πηγαίνουν απευθείας στον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ οι δασμοί για εισαγωγές προϊόντων από κράτη εκτός της ΕΕ, συλλέγονται από τις τελωνειακές αρχές και πηγαίνουν στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Είμαι πρωτοετής
φοιτητής ...

 •  
 •  
 •  

Έπιασα την
πρώτη μου δουλειά ...

 •  
 •  
 •  

Ξεκινώ την δική
μου επίχειρηση ...

 •  
 •  
 •  
 
Ως πολίτης της ΕΕ, δικαιούσαι να σπουδάσεις σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο της ΕΕ (αρκεί να πληροίς τις προϋποθέσεις εισαγωγής). Το αν θα πληρώσεις δίδακτρα, εξαρτάται από τον βαθμό χρηματοδότησης του πανεπιστημίου από τον κρατικό προϋπολογισμό. Για παράδειγμα, η φοίτηση στη Σκοτία και την Ελλάδα είναι δωρεάν, ενώ στην Ιταλία πρέπει να πληρώσεις (το ποσό ορίζεται από το κάθε πανεπιστήμιο).
 
Μάθε περισσότερα για το σύστημα κάθε χώρας εδώ.
 
Απέκτησες τη δουλειά των ονείρων σου; Συγχαρητήρια! Όπως ίσως ξέρεις, το να αποκτάς δουλειά σημαίνει και ότι αρχίζεις να πληρώνεις φόρο βάσει του εισοδήματός σου.

Η χώρα στην οποία έχεις τη φορολογική σου κατοικία μπορεί να φορολογήσει το εισόδημα το οποίο έχεις αποκτήσει σε όλο τον κόσμο. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, εισόδημα από ακίνητα ή άλλες πηγές, ή κέρδη από την πώληση ακίνητης περιουσίας.

Κάθε χώρα ορίζει τη φορολογική κατοικία με διαφορετικό τρόπο:
Συνήθως ορίζεται ως φορολογική κατοικία η χώρα στην οποία διαμένεις για περισσότερους από έξι μήνες το έτος·
αν διαμένεις για λιγότερους από έξι μήνες το έτος σε άλλη χώρα της ΕΕ, παραμένεις φορολογικός κάτοικος της χώρας προέλευσής σου.
 
Βρες πώς λειτουργεί ο φόρος εισοδήματος, αν διαμένεις σε περισσότερες από μία χώρες της ΕΕ.
 
Συγχαρητήρια! Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερους επιχειρηματίες! Η ίδρυση εταιρείας στην ΕΕ είναι πλέον πολύ εύκολη. Χρειάζεται απλώς να ενημερωθείς για τις φορολογικές σου υποχρεώσεις –για παράδειγμα, πώς να αποκτήσεις αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).

 

 

 

Φορολογική απάτη και φοροδιαφυγή

 
 
Όταν ένα άτομο ή μια επιχείρηση σκόπιμα δεν καταβάλλει τον φόρο που οφείλει, τα χρήματα αυτά χάνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτό συμβαίνει, όταν:
 

εσκεμμένα δίνουν ψευδή στοιχεία στη φορολογική τους δήλωση ή πληρώνουν λιγότερους φόρους από αυτούς που οφείλουν∙

 

αποταμιεύουν χρήματα σε ξένους τραπεζικούς λογαριασμούς, χωρίς να τα έχουν δηλώσει ή χωρίς να έχουν πληρώσει φόρο για αυτά∙

 

διεξάγουν "επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό", εκμεταλλευόμενοι τα νομικά περιθώρια, προκειμένου να μειώσουν το ύψος του φόρου που τους αναλογεί.

Ποιες είναι οι συνέπειες;

Η φορολογική απάτη και η φοροδιαφυγή περιορίζουν την ικανότητα μιας χώρας να συγκεντρώσει χρήματα και να ασκήσει οικονομική και κοινωνική πολιτική. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει περικοπές στη χρηματοδότηση δημόσιων υπηρεσιών, όπως είναι η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση.

Η κυβέρνηση της χώρας μου και η ΕΕ
Ποιος κάνει τι;

Την ευθύνη για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής έχει το κάθε κράτος χωριστά. Ωστόσο, σε έναν ολοένα πιο έντονα παγκοσμιοποιημένο κόσμο, η ΕΕ παρέχει το πλαίσιο και τη στήριξη για την αντιμετώπιση διασυνοριακών φορολογικών προβλημάτων. Για παράδειγμα, η νομοθεσία της ΕΕ διευκολύνει τη συνεργασία ανάμεσα στις φορολογικές αρχές των κρατών.

Μάθε με ποιους τρόπους η ΕΕ καταπολεμά τη φορολογική απάτη και τη φοροδιαφυγή.

 

"Φορολογική Απάτη και Φοροδιαφυγή στην ΕΕ: Το κομμάτι που λείπει": δες το βίντεο.

 

 

 

Απομίμηση Προϊόντων - προϊόντα "μαϊμού"

 
Μάθε πώς να αποφεύγεις την αγορά προϊόντων απομίμησης

Τα πνευματικά δικαιώματα ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διασφαλίζουν την επιβράβευση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας και ενθαρρύνουν τις επενδύσεις σε νέα, πιο αποδοτικά προϊόντα, ενώ παράλληλα τονώνουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας στη σύγχρονη οικονομία της γνώσης.

 

Η παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων είναι ζημιογόνος, αφού μειώνει τα έσοδα των επιχειρήσεων και του κράτους, αποθαρρύνει τις επενδύσεις και την καινοτομία και επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη. Έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια θέσεων εργασίας και τη μειωμένη παραγωγή πλούτου (ακαθάριστο εγχώριο προϊόν [ΑΕΠ]). Επιπλέον, τα αγαθά που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα μπορούν να αποδειχθούν επιβλαβή για τους καταναλωτές, αφού είναι πιθανόν να μην πληρούν τις προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας.

Διαδικτυακός οδηγός αναγνώρισης προϊόντων απομίμησης.

Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθούν με κάθε τρόπο να αποτρέψουν την παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων κατά την εισαγωγή τέτοιων προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά. Μάθε περισσότερα για το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ.

"Η πραγματική τιμή των προϊόντων απομίμησης": δες το βίντεο.

 

 
ΜΚΟ, ιδρύματα,
δωρεές σε
φιλανθρωπικές οργανώσεις
 

Σε ορισμένες χώρες, όταν κάνεις δωρεές σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς (ΜΚΟ), σε ιδρύματα ή σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, έχεις έκπτωση φόρου. Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ελλάδα.

 

Σε άλλες χώρες, όπως είναι το Βέλγιο και η Ρουμανία, μέρος του ποσού που έχει γίνει δωρεά σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, επιστρέφεται στον φορολογούμενο στο τέλος του έτους.

Στοιχεία και αριθμοί για την ΕΕ

 • Το 2015 τα φορολογικά έσοδα (μεταξύ των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ ήταν το 40% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) και το 89% των συνολικών κρατικών εσόδων. Στην Ευρώπη το 2015 ο λόγος των φορολογικών εσόδων προς το ΑΕΠ ήταν υψηλότερος στη Γαλλία (47,9% του ΑΕΠ), στη Δανία (47,6%) και στο Βέλγιο (47,5%).Ο χαμηλότερος λόγος ήταν στην Ιρλανδία (24,4%), στη Ρουμανία (28,0%), στη Βουλγαρία (29,0%), στη Λιθουανία (29,4%), στη Λετονία (29,5%) και στην Ελβετία (28,1%). Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό ήταν στο 39,6%. Δες τα αποτελέσματα για όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ εδώ .
 • Τα φορολογικά έσοδα διαφοροποιούνται από έτος σε έτος. Οι κύριες αιτίες της διαφοροποίησης αυτής είναι οι μεταβολές στην οικονομική δραστηριότητα (επίπεδα απασχόλησης, πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών, κτλ) και οι αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία (φορολογικοί συντελεστές, φορολογητέα βάση, όριο αφορολόγητου, εξαιρέσεις, κ.α.).
 • Η οικονομική κρίση, σε συνδυασμό με τα μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής, είχε σημαντική επίδραση στα επίπεδα και τη σύνθεση των φορολογικών εσόδων την περίοδο 2009-2015. Για τον λόγο αυτό, πολλές χώρες αναγκάστηκαν να προβούν σε περικοπές δαπανών.
 • Πληρώνεις φόρο όταν παίζεις τυχερά παιχνίδια! Μερικές χώρες, όπως η Ιταλία και η Ελλάδα, έχουν επιβάλει φορολογία στους λαχνούς των λαχείων.