Skip to main content
TAXEDU

Vad är skatt?

Vad är skatt?

Syfte:
Syftet med aktiviteten är att hjälpa eleverna förstå skatt och beskattning som begrepp.


Målsättningar:
Lektionen utgörs av fristående, nätbaserat utbildningsmaterial. Den är uppbyggd så här:

  • Skatters huvudegenskaper
    • Skatter är ett gemensamt bidrag
    • Finansiering av kollektiva nyttigheter
  • Vad skiljer skatter från andra betalningar?
  • En grundläggande definition av skatter
  • Sammanfattning

Lärare kan använda lektionen i sin helhet eller välja ut enskilda avsnitt efter behov. Det tar omkring 30 minuter att gå igenom hela lektionen och de föreslagna kompletterande didaktiska aktiviteterna.

 

Innehållet i den här utbildningskursen:
– är endast av allmän karaktär och riktas inte till någon enskild fysisk eller juridisk person,
– utgör ingen yrkesmässig eller juridisk rådgivning,
– är giltigt fr.o.m. dess publiceringsdatum. De senaste momssatserna anges på EUROPA-webbplatsen.
Endast EU-lagstiftning som publiceras i Europeiska unionens officiella tidning bedöms autentisk.


Material:

  • Mikroklippet ”Vad är skatt?”
  • Interaktiv whiteboard (eller bara en LCD-projektor)

Vokabulär:
skatt, beskattning

Tillbaka till resurslistan