Skip to main content
TAXEDU

Cad is cáin ann?

Cad is cáin ann?

Aidhm
Féachtar sa ghníomhaíocht seo le tuiscint a thabhairt d'fhoghlaimeoirí ar choincheapa na cánach agus an cháineachais.

Cuspóiri:
Is ábhar foghlama féinriartha ar líne an ceacht. Seo an leagan amach atá air: 

Saintréithe cánacha
Íocann gach duine cánacha
An Mhaith Choiteann a Mhaoiniú
Cad atá difriúil mar gheall ar chánacha?
Sainmhíniú bunúsach ar cad is cáin ann
Clabhsúr
Is féidir an ceacht a úsáid ina iomláine, nó féadfaidh múinteoirí ranna ar leith ón gceacht a úsáid, mar a oireann. Meastar gur leor 30 nóiméad ar an meán chun freastal ar an gceacht iomlán agus na gníomhaíochtaí teagascacha molta a ghabhann leis a dhéanamh.

Maidir le hábhar an chúrsa oiliúna seo: 
- ábhar ginearálta amháin é seo agus níl sé ceaptha díriú ar thosca aon duine nó aonáin ar leith;
- ní thugtar comhairle ghairmiúil ná comhairleoireacht dhlíthiúil ann;
- tá sé bailí amhail dáta a fhoilsithe. Is féidir rátaí nuashonraithe CBL a sheiceáil ar EUROPA.
Ní mheastar mar reachtaíocht bharántúil ach reachtaíocht Aontais Eorpaigh a fhoilsítear in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Ábhair
Micrighearrthóg “What is tax?” (Cad is cáin ann?)
Clár bán idirghníomhach (nó díreach teilgeoir LCD)


Foclóir
cáin, cánachas

Return to resources list