Skip to main content
TAXEDU

Cad iad na topaicí a chlúdaítear sna gearrthóga micreafhoghlama?

 • Cad is cáin ann?
 • Conas a tháinig ann do chánacha?
 • Cé a íocann cánacha na laethanta seo?
 • Cé a bhailíonn na cánacha agus cén fáth?
 • Cé a bhaineann tairbhe as cánacha agus conas?
 • Cad a tharlaíonn mura n-íoctar cánacha
 • Cad iad na cineálacha cánach atá ann?
 • An íocann gnólachtaí cáin?
 • Conas a ghearrtar cáin ar ioncam?
 • An féidir le cánacha cabhrú chun an comhshaol a chosaint?
 • Cad is cáin bhreisluacha ann?
 • Cé a íocann dleachta custaim?

Cad iad na cúrsaí ríomhfhoghlama?

Is giorrúchán é ‘ríomhfhoghlaim’ don ‘fhoghlaim leictreonach’, rud a chiallaíonn ríomhaire a úsáid chun cúrsa nó cuid de chúrsa a chur ar fáil – ar scoil, mar chuid d'oiliúint éigeantach nó mar chúrsa iomlán cianfhoghlama. Bíonn cúrsaí ríomhfhoghlama ar fáil 24 uair, 7 lá na seachtaine, agus tugann siad saoirse iomlán don foghlaimeoir an staidéar a dhéanamh ar a luas féin. Seo iad buntáistí na ríomhfhoghlama don bhfoghlaimeoir:

 • is féidir foghlaim ó áit ar bith;
 • ní theastaíonn ach gléas leictreonach agus rochtain ar an idirlíon;
 • ní bhíonn costais taistil i gceist de ghnáth;
 • sábhálann siad am;
 • is féidir na codanna is tábhachtaí a roghnú;
 • is féidir oiliúint a fháil ar shlí sholúbtha;
 • is cabhair iad na cluichí, míreanna fuaime agus físeáin.

Gearrthóga micreafhoghlama – céard iad seo?

Is cur chuige oideachasúil é an mhicreafhoghlaim atá ceaptha le nósanna maithe a mhúineadh ina gcéimeanna beaga. Seo na buntáistí a ghabhann leis na físeáin ghearra seo a úsáid:

 • is féidir foghlaim agus tú ag bogadh thart;
 • is féidir iad a chur ar fáil tapa go leor le léiriú a thabhairt ar thimpeallacht oibre atá ag athrú;
 • is beag iarracht a theastaíonn sna seisiúin aonair;
 • tugann siad faisnéis chruinn atá dírithe ar an ábhar;
 • bíonn na topaicí sothuigthe agus cúng.
Subscribe to