Skip to main content
TAXEDU

Какво представляват данъците?

Какво представляват данъците?

Основна цел:
Заниманието има за цел да помогне на учениците да разберат понятията за данък и данъчно облагане.


Цели:
Урокът е самостоятелен материал за онлайн обучение. Структуриран е както следва: 

  • Основни характеристики на данъците
    • Данъците са общ принос
    • Финансиране на общото благо
  • С какво се отличават данъците?
  • Основна дефиниция за данъци
  • Заключение

Урокът може да се използва изцяло или учителите могат да използват конкретни раздели от него, както смятат за уместно. Средното време, предвидено за провеждане на целия урок и предложените допълнителни учебни дейности, е около 30 минути.

 

Съдържанието на курса за обучение:
- е само от общ характер и не е предназначено да засяга специфичните обстоятелства на конкретно физическо или юридическо лице;
- не предоставя професионален или юридически съвет;
- е валидно към датата на публикуване. Можете да направите справка за актуализираните ставки по ДДС в EUROPA
Автентично е само законодателството на Европейския съюз, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз.


Материали:

  • Микроклип „Какво представляват данъците?“
  • Интерактивна бяла дъска (или само LCD проектор)

Речник:
данък, данъчно облагане

Върнете се към списъка с ресурси