Skip to main content
TAXEDU

Kaj je davek?

Kaj je davek?

Namen:
Cilj aktivnosti je pomagati učencem razumeti koncepte davkov in obdavčenja.


Cilji:
Lekcija je samostojno spletno učno gradivo. Strukturirana je na naslednji način:

  • Glavne značilnosti davkov
    • Davki so skupni prispevek
    • Financiranje za skupno dobro
  • Kaj loči davke?
  • Osnovna opredelitev davkov
  • Sklep

Učitelji lahko uporabijo celotno lekcijo ali samo nekatera poglavja, kot se jim zdi ustrezno. Povprečen čas za izvedbo celotne lekcije in predlaganih dopolnilnih didaktičnih dejavnosti je predvidoma 30 minut.

 

Vsebina tega tečaja:                                                                                                         
- je  splošne narave in ni namenjena obravnavanju posebnih okoliščin kateregakoli posameznika ali subjekta;                                                                       
 - ne nudi strokovnega ali pravnega svetovanja;                                                           
- velja od dneva objave. Posodobljene stopnje DDV so na voljo na spletnem mestu EUROPA.
Samo uradna zakonodaja Evropske unije, objavljena v Uradnem listu Evropske unije, se šteje za verodostojno.


Gradivo:

  • Mikroposnetek „Kaj je davek?“
  • Interaktivna tabla (ali samo LCD-projektor)

Besedišče:
davek, obdavčenje

Nazaj na seznam virov