Skip to main content
TAXEDU

Čo je to daň?

Čo je to daň?

Zámer:
Cieľom tejto aktivity je pomôcť študentom pochopiť pojmy daň a zdanenie.


Ciele:
Lekcia predstavuje samostatný materiál na online vzdelávanie. Má takúto štruktúru:

  • Hlavné vlastnosti daní
    • Dane sú spoločný príspevok
    • Financovanie spoločného dobra
  • Ako sa dane odlišujú?
  • Základná definícia daní
  • Záver

Lekcia sa môže použiť ako celok alebo učitelia môžu použiť jednotlivé časti lekcie podľa svojich potrieb. Priemerný čas na zvládnutie celej lekcie a navrhovaných doplňujúcich didaktických aktivít sa odhaduje na 30 minút.

 

Obsah tohto školiaceho kurzu: 
- má všeobecný charakter a jeho zámerom nie je dotknúť sa žiadnej konkrétnej osoby ani objektu 
- neposkytuje profesionálnu ani legálnu radu;
- je platný od dátumu jeho publikovania. Aktualizované sumy DPH sa dajú skontrolovať na EUROPA.
Iba legislatíva Európskej únie publikovaná v Úradnom vestníku EU sa považuje za oficiálny zdroj.


Materiály:

  • Mikroklip „Čo je to daň?“
  • Interaktívna tabuľa (alebo len LCD projektor)

Slovná zásoba:
daň, zdanenie

Späť na zoznam materiálov