Skip to main content
TAXEDU

Podatki: co mogę z tego wynieść?

Podatki: co mogę z tego wynieść?

Cel:
Uczniowie powinni wziąć udział w interesującej dyskusji na temat podatków i rozumieć ich logikę.

Zadania:
Lekcja może okazać się niezwykle przydatna jako zasób, który nauczyciele mogą polecać w ramach przygotowywania się do lekcji etyki. Uczniom można podawać listy pojęć omawianych w czasie lekcji, takich jak:
• Jakie są główne cechy charakterystyczne podatków?
• Do czego służą podatki? Dlaczego?
• W jaki sposób wspierasz solidarność społeczną za pośrednictwem podatków?
• Czy wszystkie podatki są takie same? Co je różni?
• Dlaczego potrzebne są podatki na szczeblu lokalnym i krajowym?
• Kto jest odpowiedzialny za płacenie podatków?

Materiały:
Kurs: „Podatki: co mogę z tego wynieść?”
Interaktywna tablica (albo sam projektor LCD)

Słownictwo:
podatki, opodatkowanie, podatki lokalne, podatki krajowe, solidarność społeczna 

Wróć do listy Materiały