Skip to main content
TAXEDU

Данъци: Какво ме засяга това?

Данъци: Какво ме засяга това?

Основна цел:
Учениците да проведат интересна дискусия за данъците и да разберат тяхната логика.

Цели:
Урокът може да се окаже много полезен ресурс, който учителите могат да препоръчат при подготовката за час по етика. Можете да предоставите на учениците списък с концепции, които трябва да следват по време на урока, като например:
• Какви са основните характеристики на данъците?
• За какво се използват данъците? Защо?
• Как подпомагате социалната солидарност чрез данъчно облагане?
• Еднакви ли са всички данъци? Каква е разликата?
• Защо се нуждаем както от местни, така и от национални данъци?
• Кой отговаря за плащането на данъци?

Материали:
Курс „Данъци: Какво ме засяга това?“
Интерактивна бяла дъска (или само LCD проектор)

Речник:
данъци, данъчно облагане, местни данъци, национални данъци, социална солидарност 

Върнете се към списъка с ресурси