Skip to main content
TAXEDU

Dane: Čo mi to prinesie?

Dane: Čo mi to prinesie?

Zámer:
Študenti by mali rozvinúť podnetnú diskusiu o daniach a pochopiť, ako fungujú.

Ciele:
Lekcia môže byť veľmi užitočným zdrojom, ktorý učitelia môžu odporučiť pri príprave na hodinu o etike. Študentom sa môže poskytnúť zoznam koncepcií, ktoré si majú všímať počas lekcie, napr.:
• Aké sú hlavné vlastnosti daní?
• Na čo sa dane používajú? Prečo?
• Ako podporovať sociálnu solidaritu prostredníctvom zdanenia?
• Sú všetky dane rovnaké? Aký je medzi nimi rozdiel?
• Prečo potrebujeme miestne aj národné dane?
• Kto je zodpovedný za platenie daní?

Materiály:
Kurz „Dane: Čo mi to prinesie?“
Interaktívna tabuľa (alebo len LCD projektor)

Slovná zásoba:
dane, zdanenie, miestne dane, národné dane, sociálna solidarita

Späť na zoznam materiálov