Skip to main content
TAXEDU

Mokesčiai: kokia man iš to nauda?

Mokesčiai: kokia man iš to nauda?

Tikslas
Mokiniai įsitrauks į įdomią diskusiją apie mokesčius ir perpras jų logiką.

Uždaviniai
Pamoka gali būti labai naudingas šaltinis, kurį mokytojai gali rekomenduoti rengiantis etikos pamokai. Mokiniams galima pateikti idėjų sąrašą, kuriuo jie turėtų vadovautis per pamoką, pavyzdžiui:
• Kokios yra pagrindinės mokesčių savybės?
• Kam panaudojami mokesčiai? Kodėl?
• Kaip mokesčiai leidžia palaikyti socialinį solidarumą?
• Ar visi mokesčiai yra vienodi? Kuo skiriasi?
• Kodėl mums reikia vietinių ir nacionalinių mokesčių?
• Kas atsakingas už mokesčių mokėjimą?

Medžiaga
Kursas „Mokesčiai: kokia man iš to nauda?“
Interaktyvioji lenta (ar tiesiog šviesos diodų projektorius)

Žodynas
Mokesčiai, apmokestinimas, vietiniai mokesčiai, nacionaliniai mokesčiai, socialinis solidarumas

Grįžti į mokomosios medžiagos sąrašą