Skip to main content
TAXEDU

Ali podjetja plačujejo davke?

Ali podjetja plačujejo davke?

Namen:
Učenci razumejo, zakaj morajo podjetja plačevati davke in kako to prispeva k blaginji družbe.
Cilji:
Prepoznati in razumeti, kam gre denar od davkov, ki jih plačajo podjetja, in kaj se potem s tem denarjem zgodi.
Razumeti koristi, ki jih uživajo zaposleni, ker njihovi delodajalci plačujejo davke.

Gradivo:
Mikroposnetek „Ali podjetja plačujejo davke?“
Interaktivna tabla (ali samo LCD-projektor)
Besedišče:
davki, podjetje, državna blagajna, javne storitve 

Nazaj na seznam virov