Skip to main content
TAXEDU

Vai uzņēmumi maksā nodokļus?

Vai uzņēmumi maksā nodokļus?

Nolūks:
Skolēniem vajadzētu saprast, kāpēc uzņēmumiem ir jāmaksā nodokļi un kā tas veicina sabiedrības labklājību.
Mērķi:
Apzināt un izprast, kur tiek novirzīti uzņēmumu nodokļos samaksātie līdzekļi un kas ar šiem līdzekļiem notiek tālāk.
Saprast, kādus ieguvumus saņem darbinieki, pateicoties savu darba devēju samaksātajiem nodokļiem.

Materiāli:
Mikroklips „Vai uzņēmumi maksā nodokļus?”
Interaktīva baltā tāfele (vai vienkārši LCD projektors)
Vārdu krājums:
nodokļi, uzņēmums, valsts budžets, sabiedriskie pakalpojumi  

Atgriezties resursu sarakstā