Skip to main content
TAXEDU

An íocann gnólachtaí cáin?

An íocann gnólachtaí cáin?

Aidhm:
Ba chóir go dtuigfeadh foghlaimeoirí an fáth go gcaithfidh gnólachtaí cáin a íoc agus conas a chuireann sé seo le folláine na sochaí.

Cuspóirí:
Sainaithin an áit a dtéann na cánacha a íocann gnólachtaí agus conas a chaitear an t-airgead sin agus faigh tuisicint uirthi.
Faigh tuiscint ar an tairbhe a bhaineann fostaithe as na cánacha a íocann a gcuid fostóirí.

Maidir le hábhar an chúrsa oiliúna seo: 
  - is ábhar ginearálta amháin atá ann agus níl sé ceaptha díriú ar thosca aon duine nó aonáin ar leith;
  - ní thugtar comhairle ghairmiúil ná comhairleoireacht dhlíthiúil ann; 
  - tá sé bailí ar dháta a fhoilsithe. Is féidir rátaí nuashonraithe CBL a sheiceáil ar EUROPA.
Ní mheastar mar reachtaíocht bharántúil ach reachtaíocht Aontais Eorpaigh a fhoilsítear in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Ábhair:
Micrighearrthóg “Do businesses pay taxes?” (An íocann gnólachtaí cáin?)
Clár bán idirghníomhach (nó díreach teilgeoir LCD) 

Foclóir:
cánacha, gnó, Buiséad Stáit, seirbhísí poiblí

Return to resources list