Skip to main content
TAXEDU

Čo je to clo?

Čo je to clo?

Zámer:
Študenti spoznajú históriu cla a jeho úlohu v dnešnej spoločnosti.
Ciele:
Spoznať pôvod cla v dejinách a prečo sa muselo platiť.
Pochopiť, akú úlohu zohráva clo v dnešnej spoločnosti.
Identifikovať, ako sa clo uplatňuje v EÚ.
Materiály:
Mikroklip „Čo je to clo?“
Interaktívna tabuľa (alebo len LCD projektor)

Slovná zásoba:
clo, bezcolný, colná únia 

Späť na zoznam materiálov