Skip to main content
TAXEDU

Mi az a vám?

Mi az a vám?

Cél:
A diákok ismerjék meg a vám történetét, és azt, hogy a vám milyen szerepet tölt be napjaink társadalmában.
A cél elérési módja:
A vámok történetének, valamint annak megismerése, hogy miért kellett őket megfizetni.
Annak megértése, hogy a vámok milyen szerepet töltenek be napjaink társadalmában.
Annak beazonosítása, hogy a vámokat hogyan alkalmazzák az Európai Unióban.
Szükséges anyagok:
„Mi az a vám?” mikroklip
Interaktív fehértábla (vagy egyszerűen csak egy LCD-kivetítő)

Szókészlet:
vámok, vámmentesség, vámunió

Vissza a források listához