Skip to main content
TAXEDU

Vad är tull?

Vad är tull?

Syfte:
Eleverna ska lära sig om tullavgifternas historia och vad de har för roll i dagens samhälle.
Målsättningar:
Ta reda på mer om tullavgifternas ursprung och varför de måste betalas.
Förstå tullavgifternas roll i dagens samhälle.
Identifiera hur tullavgifter används i EU.
Material:
Mikroklippet ”Vad är tull?”
Interaktiv whiteboard (eller bara en LCD-projektor)

Vokabulär:
Tullavgifter, tullfritt, tullunion 

Tillbaka till resurslistan