Skip to main content
TAXEDU

Cad is dleacht chustam ann?

Cad is dleacht chustam ann?

Aidhm:
Cuireann foghlaimeoirí eolas ar stair na ndleachtanna custaim agus an ról atá acu i sochaí an lae inniu. 

Cuspóirí:
Faigh amach conas a thosaigh dleachtanna custaim i bhfad siar agus an fáth go gcaití iad a íoc. 
Faigh tuiscint ar an ról atá ag dleachtanna custam i sochaí an lae inniu.
Sainaithin an tslí a gcuirtear dleachtanna custam i bhfeidhm san Aontas.

Maidir le hábhar an chúrsa oiliúna seo: 
  - is ábhar ginearálta amháin atá ann agus níl sé ceaptha díriú ar thosca aon duine nó aonáin ar leith;
  - ní thugtar comhairle ghairmiúil ná comhairleoireacht dhlíthiúil ann;
  - tá sé bailí ar dháta a fhoilsithe. Is féidir rátaí nuashonraithe CBL a sheiceáil ar EUROPA.
Ní mheastar mar reachtaíocht bharántúil ach reachtaíocht Aontais Eorpaigh a fhoilsítear in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Ábhair:
Micrighearrthóg “What is a customs duty?” (Cad is dleacht chustam ann?)
Clár bán idirghníomhach (nó díreach teilgeoir LCD) 

Foclóir:
Dleachtanna custaim, saor ó dhleacht, aontas custaim

Return to resources list