Skip to main content
TAXEDU

Co jsou celní poplatky?

Co jsou celní poplatky?

Účel:
Studenti poznají historii celních poplatků a jejich roli v současné společnosti.
Cíle:
Zjistit historický původ celních poplatků a důvod, proč je třeba celní poplatky platit.
Pochopit roli, kterou celní poplatky hrají v dnešní společnosti.
Identifikovat, jak jsou celní poplatky uplatňovány v EU.
Materiály:
Mikroklip „Co jsou celní poplatky?“
Interaktivní tabule (nebo pouze LCD projektor)

Slovníček:
celní poplatky, osvobození od cla, celní unie

Návrat na seznam zdrojů