Skip to main content
TAXEDU

X'inhu d-dazju doganali?

X'inhu d-dazju doganali?

Skop:
L-istudenti jsiru jafu l-istorja tad-dazju doganali u x'inhu r-rwol tiegħu fis-soċjetà tal-lum. 

Objettivi:
Sib l-oriġini tad-dazji doganali fl-istorja u għalfejn dawn kellhom jitħallsu. 
Ifhem ir-rwol li għandhom id-dazji doganali fis-Soċjetà tagħna llum.
Identifika kif jiġu applikati d-dazji doganali fl-UE.

Il-kontenut ta' dan il-kors ta' taħriġ
  - huwa ta' natura ġenerali biss u mhuwiex maħsub biex jindirizza ċ-ċirkostanzi speċifiċi ta' kwalunkwe individwu jew entità partikolari;
  - ma jipprovdix pariri professjonali jew legali;
  - huwa validu mid-data tal-pubblikazzjoni tiegħu. Ir-rati tal-VAT aġġornati jistgħu jiġu kkonsultati fuq EUROPA.
Leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea biss hija meqjusa awtentika.

Materjali:
Mikrofilmat “X'inhu d-dazju doganali?”
Whiteboard interattiva (jew projjettur LCD)

Vokabolarju:
Dazji doganali, mingħajr dazju, unjoni doganali

Return to resources list