Skip to main content
TAXEDU

Čo je to príjem a ako sa zdaňuje?

Čo je to príjem a ako sa zdaňuje?

Zámer:
Študenti by mali pochopiť pojem príjem a to, ako sa uplatňuje zdanenie v tomto prípade.

Ciele:
Identifikovať a pochopiť zdanenie príjmu jednotlivcov aj firiem.
Pochopiť prínosy, ktoré vznikajú na základe platenia dane z príjmu


Materiály:
Mikroklip „Čo je to príjem a ako sa zdaňuje?“
Interaktívna tabuľa (alebo len LCD projektor)
Slovná zásoba:
dane, príjem, výnosy, systém sociálneho zabezpečenia, spoločné potreby 

Späť na zoznam materiálov