Skip to main content
TAXEDU

Какво е доход и как се облага с данък?

Какво е доход и как се облага с данък?

Основна цел:
Учениците трябва да разберат понятието за доход и как се прилага данъчното облагане в този случай.

Цели:
Да се определи и разбере облагането на доходите както за лица, така и за фирми.
Да се разберат ползите, свързани с плащането на данъци върху доходите.


Материали:
Микроклип „Какво е доход и как се облага с данък?“
Интерактивна бяла дъска (или само LCD проектор)
Речник:
данъци, доход, приход, социална система, общи нужди 

Върнете се към списъка с ресурси