Skip to main content
TAXEDU

X'inhu l-introjtu u kif jiġi ntaxxat?

X'inhu l-introjtu u kif jiġi ntaxxat?

Skop:
L-istudenti għandhom jifhmu l-kunċett tal-introjtu u kif tapplika t-tassazzjoni f'dan il-każ.

Objettivi:
Identifika u ifhem it-tassazzjoni fuq l-introjtu kemm għall-individwi kif ukoll għall-kumpaniji.
Ifhem il-benefiċċji li jiġu mill-ħlas tat-taxxa fuq l-introjtu.

Il-kontenut ta' dan il-kors ta' taħriġ
  - huwa ta' natura ġenerali biss u mhuwiex maħsub biex jindirizza ċ-ċirkostanzi speċifiċi ta' kwalunkwe individwu jew entità partikolari;
  - ma jipprovdix pariri professjonali jew legali;
  - huwa validu mid-data tal-pubblikazzjoni tiegħu. Ir-rati tal-VAT aġġornati jistgħu jiġu kkonsultati fuq EUROPA.
Leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea biss hija meqjusa awtentika.

Materjali:
Mikrofilmat “X'inhu l-introjtu u kif jiġi ntaxxat?”
Whiteboard interattiva (jew projjettur LCD)

Vokabolarju:
taxxi, introjtu, dħul, sistema soċjali, ħtiġijiet komuni

Return to resources list