Skip to main content
TAXEDU

Hvad er indkomst, og hvordan beskattes den?

Hvad er indkomst, og hvordan beskattes den?

Formål:
Eleverne skal forstå begrebet indkomst, og hvordan beskatningen finder anvendelse i det tilfælde.

Mål:
Identificere og forstå indkomstskat for både personer og selskaber.
Forstå de fordele, som opstår ved at betale skatter.


Materialer:
Mikroklip "Hvad er indkomst, og hvordan beskattes den?"
Interaktivt whiteboard (eller blot en LCD-projektor)
Gloseliste:
skatter, indkomst, indtægt, socialsystem, fælles behov

Gå tilbage til materialeliste