Skip to main content
TAXEDU

Vad är inkomst och hur beskattas den?

Vad är inkomst och hur beskattas den?

Syfte:
Eleverna ska förstå begreppet inkomst och hur inkomstbeskattning fungerar.

Målsättningar:
Identifiera och förstå inkomstbeskattning för både privatpersoner och företag.
Förstå fördelarna med att betala inkomstskatt.


Material:
Mikroklippet ”Vad är inkomst och hur beskattas den?”
Interaktiv whiteboard (eller bara en LCD-projektor)
Vokabulär:
skatter, inkomst, intäkter, samhällssystem, kollektiva behov 

Tillbaka till resurslistan