Skip to main content
TAXEDU

Kas ir ienākumi un kā tos apliek ar nodokļiem?

Kas ir ienākumi un kā tos apliek ar nodokļiem?

Nolūks:
Skolēniem vajadzētu izprast ienākumu jēdzienu un to, kā šajā gadījumā piemēro nodokļus.

Mērķi:
Apzināt un izprast ienākumu aplikšanu ar nodokļiem gan attiecībā uz fiziskām personām, gan uzņēmumiem.
Saprast ieguvumu no ienākuma nodokļu maksāšanas.


Materiāli:
Mikroklips „Kas ir ienākumi un kā tos apliek ar nodokļiem?”
Interaktīva baltā tāfele (vai vienkārši LCD projektors)
Vārdu krājums:
nodokļi, ienākumi, ieņēmumi, sociālā sistēma, kopējās vajadzības 

Atgriezties resursu sarakstā