Skip to main content
TAXEDU

Какво е това "данък"?

 

Данъците са пари, събирани от държавата и след това преразпределяни за нуждите на хората, които живеят в дадена държава. Те служат за изграждането на пътища, училища, паркове и места, от които се нужда всеки един от нас. С колко средства ще разполага държавата, за да осигури тези блага, зависи колко данъци са събрани.

Как данъците влияят върху живота ми?

Ако няма данъци, парите за изграждането на всичко това ще са много по-малко.
 

 

 

 

Кликнете върху една от иконките по-горе, за да видите защо са важни данъците.
музея

Замислете се за всички тези красиви картини или модели на динозаври. Как според вас музеят плаща за тях? Ако има входна такса, тя е от помощ. Но не е достатъчна! Обикновено останалото се плаща чрез данъци.

училище

Когато ходите на училище, използвате материали, предоставени от учителите, и играете на спортните площадки, построени от училището. И двете неща са възможни благодарение на данъците.

автобуса

Общественият транспорт, новите атобуси, трамваи, метро и др. също се плащат с пари от данъци.

велоалея

Хората, които изграждат велоалеи, получават възнаграждение от пари, събрани като данъци — същото важи и за асфалта и боята, използвана за направата им!

болницата

Средставата необходимо за болниците с епокриват по различен начин, но почти винаги са използвани пари, събрани от данъци — за построяването и, за заплащане на лекарите и медицинските сестри, закупуване на скъпо оборудване за научни изследвания и животоспасяващо лечение и др.

Кой плаща данъци?
Плащането на данъци е задължение на всеки гражданин,
който живее, работи и използва определени услуги, които му предоставя държавата.
Фирмите плащат ли данъци?
Вашият хлебар, месар, местният земеделски стопанин и собственикът на близката сладкарница плащат данъци!
Родителите ми плащат ли данъци?
Да, те плащат данъци. Доходите на родителите ти се облагат с данък от 10%.
Аз плащам ли данъци?
Купували ли сте си игри, сладкиши или списания наскоро? Платили сте данък!
'Данък добавена стойност' се добавя към цената на повечето продукти и услуги. Вие виждате сумата на данъка върху касовата бележка, която получавате при плащане.

Какво се случва, ако не си платя данъците?

 

Някои хора се опитват да избегнат плащането на дължимите данъци. Това се нарича 'измама' и/или 'укриване'.

Представете си, че всеки един от класа ви бъде помолен да даде една от любимите си игри на училището, за да могат всички деца да си играят с нея. Ако вие дадете една от своите игри, но други не дадат, какво бихте си помислили?

Когато всички плащат данъци, всички имат ползи.

Бихте ли искали живот без данъци?

 
Неплащането на данъци би означавало по-малко пари за театри, култура, полиция и сигурност, болници, училища, музеи, обществени библиотеки и нови автобуси.

Ролята на Европейския съюз

ЕС има 27 държави членки. Всяка една има различна история, география и култура — и всяка една има своя собствена данъчна система.

Въпреки че вашата държава е тази, която събира данък и се бори с данъчните измами и укриването на данъци, ЕС помага, като улеснява държавите да си сътрудничат и да обменят информация.

 

Стоки менте

(фалшифициране на марката)
 
 

Оливър иска да си купи нови обувки... той харесва особено много марката 'Pike'.
Помогнете на Оливър да вземе правилното решение откъде да си купи обувките.

Той отива в магазина на 'Pike', обувките, които иска да си купи, струват 55 евро!
Приятелката ми Зора му казва, че знае една сергия на пазара, където може да си купи почти същите обувки за 25 евро.
Какво трябва да направи Оливър?!
- Да си купи обувките от магазина на 'Pike'?
- Да послуша приятелката си и да купи обувките от сергията на пазара, за която Зора му каза?
Какво трябва да направи Оливър?!
- Ако купи обувките от незнайна сергията на пазара, Оливър не е сигурен, че ще има оригинални обувки 'Pike', тъй като цената е твърде ниска. Твърде хубаво е, за да е истина! И не може да е сигурен, дали те ще пазят краката му топли и сухи, като истинските обувки 'Pike'.
Какво трябва да направи Оливър?!
-Ако си купи обувките от магазина на 'Pike', Оливър определено ще има обувките, за които е мечтал, и знае, че те ще имат дълъг живот и ще пазят краката му топли и сухи.

Искам да науча повече за данъците!

Попитайте родителите си какви данъци плащат и какво мислят за тях. Определете дейности или места, които са напарвени от праи, събрани от данъци.
Коя е институцията във вашата държава, която отговаря за събирането на данъци?
Потърсете в интернет, за да научите.
Потърсете някои необикновени данъци в миналото и в настоящето от различни държави!