Skip to main content
TAXEDU

Vem betalar skatt nuförtiden?

Vem betalar skatt nuförtiden?

Syfte:
Eleverna ska förstå vem som ansvarar för att betala skatt nuförtiden och vilka huvudkategorierna av skattebetalare är.


Målsättningar:
Förstå varför det är nödvändigt att betala skatt och hur skatter gör att samhället fungerar bra.
Identifiera de två huvudkategorierna av skattebetalare.
Beskriva en persons fördelar och skyldigheter från barndom till ålderdom i fråga om skatt.
Diskutera vilka sorters skatt som varje kategori bör betala för sina aktiviteter.

 

Innehållet i den här utbildningskursen:
  – är endast av allmän karaktär och riktas inte till någon enskild fysisk eller juridisk person,
  – utgör ingen yrkesmässig eller juridisk rådgivning,
  – är giltigt fr.o.m. dess publiceringsdatum. De senaste momssatserna anges på EUROPA-webbplatsen.
Endast EU-lagstiftning som publiceras i Europeiska unionens officiella tidning bedöms autentisk.


Material:
Mikroklippet ”Vem betalar skatt nuförtiden?”
Interaktiv whiteboard (eller bara en LCD-projektor)


Vokabulär:
skatter, skattebetalare, samhälle, inkomst, sociala avgifter 

Tillbaka till resurslistan