Skip to main content
TAXEDU

Кой плаща данъци в наши дни?

Кой плаща данъци в наши дни?

Основна цел:
Учениците трябва да разберат кой има задължение да плаща данъци в наши дни и кои са основните категории данъкоплатци.


Цели:
Да определят необходимостта от плащане на данъци и тяхното въздействие върху добруването на общността.
Да определят 2-те основни категории данъкоплатци.
Да се обяснят ползите и отговорностите, които даден човек има от детството до зрелостта по отношение на данъците.
Да се обсъди какви видове данъци трябва да плаща всяка категория за своите дейности.

 

Съдържанието на курса за обучение:
  - е само от общ характер и не е предназначено да засяга специфичните обстоятелства на конкретно физическо или юридическо лице;
  - не предоставя професионален или юридически съвет;
  - е валидно към датата на публикуване. Можете да направите справка за актуализираните ставки по ДДС в EUROPA
Автентично е само законодателството на Европейския съюз, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз.


Материали:
Микроклип „Кой плаща данъци в наши дни?“
Интерактивна бяла дъска (или само LCD проектор)


Речник:
данъци, данъкоплатци, общност, доход, социални вноски 

Върнете се към списъка с ресурси