Skip to main content
TAXEDU

Kto v súčasnosti platí dane?

Kto v súčasnosti platí dane?

Zámer:
Študenti by mali pochopiť, kto má v súčasnosti povinnosť platiť dane, a aké sú hlavné kategórie daňovníkov.


Ciele:
Identifikovať potrebu platenia daní a ich vplyv na blaho komunity.
Identifikovať dve hlavné kategórie daňovníkov.
Vysvetliť výhody a povinnosti, ktoré má človek od detstva do dospelosti, pokiaľ ide o dane.
Diskutovať, aké druhy daní by mala platiť každá kategória zo svojich činností.

 

Obsah tohto školiaceho kurzu: 
  - má všeobecný charakter a jeho zámerom nie je dotknúť sa žiadnej konkrétnej osoby ani objektu 
  - neposkytuje profesionálnu ani legálnu radu;
  - je platný od dátumu jeho publikovania. Aktualizované sumy DPH sa dajú skontrolovať na EUROPA.
Iba legislatíva Európskej únie publikovaná v Úradnom vestníku EU sa považuje za oficiálny zdroj.  


Materiály:
Mikroklip „Kto v súčasnosti platí dane?“
Interaktívna tabuľa (alebo len LCD projektor)


Slovná zásoba:
dane, daňovníci, komunita, príjem, sociálne príspevky

Späť na zoznam materiálov