Skip to main content
TAXEDU

Kas šiais laikais moka mokesčius?

Kas šiais laikais moka mokesčius?

Tikslas
Mokiniai turėtų suprasti, kas šiais laikais atsakingas už mokesčių mokėjimą ir kokios yra pagrindinės mokesčių mokėtojų kategorijos.


Uždaviniai
Nustatyti būtinybę mokėti mokesčius ir jų poveikį bendruomenės gerovei.
Nustatyti 2 pagrindines mokesčių mokėtojų kategorijas.
Kalbant apie mokesčius paaiškinti naudą ir atsakomybę, kurią asmuo turi nuo vaikystės iki brandos.
Aptarti, kokios rūšies mokesčius kiekvienos kategorijos atstovai turėtų mokėti už savo veiklą.

 

Šių mokymų turinys:
 - yra bendro pobūdžio, nepritaikytas konkretiems gyventojų ar įmonių poreikiams;
 - nėra profesionali ar teisinė konsultacija;
 - galioja nuo jo paskelbimo datos. Atnaujintus PVM tarifus galima rasti svetainėje EUROPA;
Galiojančiais laikomi tik tie Europos Sąjungos teisės aktai, kurie paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


Medžiaga
Mikroklipas „Kas šiais laikais moka mokesčius?“
Interaktyvioji lenta (ar tiesiog šviesos diodų projektorius)


Žodynas
Mokesčiai, mokesčių mokėtojai, bendruomenė, pajamos, socialinės įmokos 

Grįžti į mokomosios medžiagos sąrašą